Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych

W Zakładzie Usług Geologiczno-Geotechnicznych zajmujemy się wykonywaniem projektów robót geologicznych na terenie Warszawy – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696) – które następnie współpracujący z nami inwestor przedstawia w urzędzie miasta lub starostwie, gdzie są analizowane i zatwierdzane. Każda rozpoczęta przez nas praca geologiczna związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem harmonogramu robót geologicznych, w którym ściśle określamy badaną przestrzeń oraz uwarunkowania związane z ochroną środowiska. Badanie warunków podłoża wykonywane jest metodami bezpośrednimi w terenie, np. w miejscu inwestycji oraz w czasie analiz próbek pobranego gruntu przeprowadzanych w laboratorium. Najpowszechniejszymi rodzajami metod badania warunków geologicznych są te opierające się na wierceniach i sondowaniach. Dane zgromadzone w wyniku badań terenowych są kluczowe przy sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Dlaczego warto zainwestować w projekt robót geologicznych?

Projekt robót geologicznych jest dokumentem przedstawiającym techniczne i formalne uwarunkowania zaplanowanych prac, czyli badań geologicznych, które mają posłużyć do wykonania właściwej dokumentacji technicznej. Wykonanie projektu robót geologicznych jest szczególnie ważne wtedy, gdy zależy Ci na rzetelnej informacji opisującej warunki podłoża, na którym planujesz inwestycję. Dokumentacja techniczna sporządzona przez geologa pozwoli przyszłym konstruktorom i architektom na właściwe dopasowanie np. materiałów budowlanych do warunków gruntowych, co ma realny wpływ na trwałość konstrukcji i żywotność całego budynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.