Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Wykonujemy szereg opracowań geologiczno-geotechnicznych, w tym dokumentację geologiczno-inżynierską, wymaganych do tego, aby otrzymać niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji budowlanej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest geologiczną dokumentacją o znaczeniu urzędowym, którą sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu gruntowym. Realizowane przez nas dokumentacje są wykonywane na podstawie aktualnych rozporządzeń ministerialnych dotyczących projektów robót budowlanych oraz innych przepisów określonych przez prawo budowlane i geologiczne.

Dokumentacja geologiczno-geotechniczna zawiera informacje dotyczące budowy geologicznej podłoża oraz informacje potrzebne do zaprojektowania fundamentów obiektu budowlanego i możliwości ich posadowienia. Składa się z części opisowej i graficznej, które zawierają w szczególności informacje o:

  • rodzajach i stanie gruntu,
  • układzie przestrzennym w podłożu,
  • wartościach parametrów geologiczno-inżynierskich dla każdej warstwy,
  • modelu geologiczny podłoża,
  • przydatności gruntów dla celów budowlanych,
  • głębokości występowania wody gruntowej i jej charakterze.

Sporządzoną dokumentację geologiczno-inżynierską składa się we właściwym urzędzie. Potrzebujesz specjalisty, który wykona dla Ciebie dokumentację geologiczno-inżynierską? Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Warszawie w celu wstępnej konsultacji.