Oferta

Usługi geologiczne i geotechniczne na terenie Warszawy

W zakres działalności naszego Zakładu Usług Geologiczno-Geotechnicznych wchodzą zarówno prace wykonywane na etapie projektowym, przygotowawczym, jak i prowadzone w ramach odbioru prac w części bezpośrednio związanej z gruntem, badaniem podłoża. Prace geologiczno-geotechniczne wykonywane przez nas obejmują między innymi: projekty robót geologicznych, badania gruntu pod różnego rodzaju budownictwo (mieszkaniowe, obiekty handlowe i przemysłowe, projekty infrastrukturalne), badania i sprawozdania z badań zagęszczenia gruntu oraz odbiory robót fundamentowych. Ponadto oferujemy naszym klientom możliwość wykonania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i obiekty handlowo-przemysłowe. Jesteśmy otwarci na współpracę z klientami indywidualnymi poszukującymi specjalistów geotechników do przeprowadzenia badań gruntu czy wydania opinii geotechnicznej oraz inwestorami oczekującymi pełnowymiarowych projektów robót geologicznych pod duże inwestycje budowlane.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, odpowiemy na wszystkie pytania związane z ofertą usług geologiczno-geotechnicznych.

Świadczone przez nas usługi geologiczne i geotechniczne to między innymi:

  • projekty robót geologicznych,
  • wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz  geologiczno-inżynierskiej,
  • badania gruntu pod budownictwo mieszkaniowe,
  • badania gruntu pod obiekty handlowe i przemysłowe,
  • badania gruntu pod projekty infrastrukturalne, m.in. drogi, sieci przesyłowe, rurociągi,
  • badania i sprawozdania z badań zagęszczenia gruntu,
  • odbiory robót fundamentowych i ich dokumentacja,
  • dokumentacja geotechniczna pod budownictwo mieszkaniowe,
  • dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska pod obiekty handlowe i przemysłowe.
Praca geologa w terenie

Szczegóły współpracy każdorazowo określane są indywidualnie w trakcie pierwszych spotkań.

Zapewniamy, że do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.