Odbiór robót fundamentowych

Odbiór robót fundamentowych

Usługa odbioru robót fundamentowych jest wykonywana przez nasz Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych na terenie Warszawy. Usługę odbioru robót przeprowadzamy dwuetapowo – pierwszy etap to odbiór podłoża jeszcze przed przystąpieniem do właściwych prac, natomiast drugi etap to odbiór samych fundamentów. Podczas odbioru podłoża oceniamy stan gruntu oraz to, czy nie zmieni się on w przedziale między badaniem gruntu a rozpoczęciem wykonywania robót. Wszystkie powyższe działania mają na celu zapewnienie, że stan podłoża oraz wykonane na nim fundamenty nie wpłyną negatywnie na wznoszony obiekt budowlany. W pierwszym etapie – odbioru podłoża, weryfikujemy zgodność danych zawartych w dokumentacji geologicznej ze stanem faktycznym. W drugim etapie – odbioru fundamentów, sprawdzamy usytuowanie konstrukcji oraz monitorujemy proces osiadania w przypadku wyższych budynków, za pomocą reperów zlokalizowanych w konstrukcji.

Co jest zawarte w usłudze odbioru robót fundamentowych?

W oferowanej przez nas usłudze zawarte są następujące elementy: badanie stanu wykonania i dokumentacji technicznej przy inwestycjach, w ramach których realizowano zarówno fundamenty bezpośrednie, posadowione na gruncie, jak i fundamenty oparte na pośrednich elementach konstrukcyjnych (np. pale lub studnie). Przy ich ocenie bierze się pod uwagę między innymi to, czy należycie przekazują obciążenie na grunt, czy podczas prac nie zaburzono nośności gruntu oraz jaka jest stateczność gruntu w miejscu bezpośredniego posadowienia budynku i w jego najbliższym otoczeniu.

Jeżeli chcesz zadać nam dodatkowe pytania dotyczące odbioru robót fundamentowych lub innych oferowanych przez nas usług, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.