Opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna

W naszym Zakładzie Usług Geologiczno-Geotechnicznych w Warszawie zajmujemy się sporządzaniem opinii geotechnicznych pozwalających we właściwy sposób zaplanować przebieg niezbędnych badań terenowych. Wystawienie takiej opinii geotechnicznej dotyczy w dużej mierze budynków zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w której mieszczą się niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych:

  • 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
  • ściany oporowe i rozparcia wykopów,
  • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

W przypadku obiektów, które zaliczają się do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się ponadto dokumentację badań podłoża gruntowego oraz w zależności od potrzeb także dokumentację geologiczno-inżynierską. Należy pamiętać, że opinia geotechniczna ma wyłącznie wartość orientacyjną, a sporządzony w jej ramach dokument nie ma mocy urzędowej. Mimo wszystko warto wykonać taką opinię, ponieważ jest ona cennym źródłem informacji dla projektantów i konstruktorów.

Jeżeli potrzebujesz rzetelnej opinii geotechnicznej lub chcesz skonsultować naszą ofertę z geologiem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania w naszym biurze w Warszawie.