W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

Przygotowanie się do budowy każdego obiektu niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia oznacza konieczność prowadzenia wielu prac związanych z opracowaniem jego koncepcji użytkowej, określaniem opłacalności, a także sprecyzowaniem parametrów technicznych oraz prognozowaniem poziomu możliwych kosztów. Równie ważne będzie jednak znalezienie właściwej lokalizacji oraz zweryfikowanie jej przydatności do założonych celów. Dla sprawdzenia czy będzie ona pozwalała na realizację przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie badania gruntów pod inwestycję. Zobaczmy, dlaczego jest to konieczne i jakie informacje można na jego podstawie uzyskać.

Dlaczego badania gruntu są potrzebne?

Budowa gruntu jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem materiału, z jakiego się on składa, jak i układu poszczególnych tworzących go warstw. W zależności od miejsca odmienne będą panujące na konkretnym obszarze stosunki hydro-geologiczne, w tym wysokość zwierciadła wód gruntowych. Na niektórych terenach mogą też występować różne aktywne procesy geologiczne np. groźne osunięcia się ziemi czy tąpnięcia związane z prowadzonymi wcześniej pracami górniczymi. Poznanie dokładnej struktury podłoża pozwala na określenie jego stabilności i nośności, a zatem poziomu możliwych obciążeń. Metody prowadzenia badań gruntu są uzależnione od rodzaju inwestycji, mogą obejmować dość szeroki zakres działań prowadzonych w terenie w postaci odwiertów i sondowań, a także badań laboratoryjnych pobranych uprzednio próbek.

Co daje wykonanie badań gruntu?

Ustalenie warunków geologicznych panujących na konkretnym terenie pozwala na właściwe przygotowanie posadowienia planowanego obiektu, czyli sposobu, w jaki zostanie on połączony z gruntem. W zależności od podłoża niezbędne może być zastosowanie różnych technik – zarówno typowych, jak choćby ławy albo płyty fundamentowe wybierane np. przy niewielkich domach jednorodzinnych, jak i bardziej złożonych m.in. głębokiego palowania. Przekłada się to nie tylko na czas trwania prac budowlanych, ale przede wszystkim na koszty ich prowadzenia, w niektórych przypadkach może nawet wpłynąć na decyzję o zmianie lokalizacji. Równie ważne są zagadnienia związane z wodami gruntowymi, ponieważ przesądzają o koniecznych metodach odwodnienia czy możliwościach wykonywania kondygnacji podziemnych oraz typie użytych hydroizolacji.

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?