Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu

Podstawą każdego budynku są właściwie wykonane fundamenty. Na nich opiera się cała konstrukcja domu. Nieprawidłowości mogą przejawiać się w pękających ścianach czy przeciekaniu fundamentów. Fundamenty dobiera się pod rodzaj gruntu na działce i typ budynku, jaki ma powstać. Odbiór robót fundamentowych odbywa się przez geologów, którzy sprawdzają zgodność fundamentów z projektem krok po kroku.

Krok po kroku

Odbiór robót fundamentowych przez geologa zaczyna się od porównania wykonania fundamentów z projektem, usytuowania w planie i poziomie posadowienia. Geolodzy weryfikują prawidłowość prac ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetonowych, murowych i izolacyjnych. W jednym z etapów odbioru prac fundamentowych znajduje się odbiór zasypki wykopu fundamentowego. Powinno być to wykonane na podstawie badań zagęszczenia. Wymiary i zakres tolerancji musi być zgodny z projektem. Kolejnym etapem jest kontrola poziomu i wymiarów. Ściany fundamentowe muszą mieć równy poziom w każdym miejscu. Dodatkowo sprawdza się przekątne fundamentów, by wyeliminować odchylenia większe niż 2 cm. W przypadku niedociągnięć i nieścisłości należy dokonać korekty. Rola fundamentów jest bardzo istotna, a solidne dopracowanie robót fundamentowych wpływa na cały proces budowy.

Wykonanie

Warto znaleźć odpowiednią firmę geologiczno-geotechniczną, która zajmie się odbiorem robót fundamentowych. Tylko doświadczeni geolodzy, którzy specjalizują się w takich badaniach, będą w stanie właściwie to wykonać. Oprócz samego odbioru firmy zapewniają zrobienie dokumentacji geotechnicznej, a także sprawozdania z badań stanu zagęszczenia gruntu. Warto zaufać specjalistom i nie martwić się, czy fundamenty naszego domu nie spełnią właściwie swojej funkcji. Warto pamiętać, że odbiór robót fundamentowych należy wpisać do dziennika budowy. Jest to niezbędna do spełnienia warunków formalno-prawnych.

Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu