Badania gruntu pod budowę dróg

Przystępując do budowy drogi, zgodnie z przepisami wynikającymi z zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz zalecaniami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, należy wykonać badanie podłoża gruntowego. Powinno się to odbyć przed rozpoczęciem inwestycji. Projektant drogi powinien określić zakres badań do danej inwestycji, w oparciu o obowiązujące normy. Badanie gruntu należy zlecić wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie tego typu projektach.

Rzetelna dokumentacja to podstawa

Przeprowadzanie badań gruntu spełnia szereg funkcji. Dzięki niemu dowiemy się jaki rodzaj gruntów znajduje się na danym terenie. Uzyskamy informacje dotyczące głębokości warstwy nośnej oraz pozostałych warstw gruntu. Dowiemy się również czy grunt spełnia kryteria, kwalifikującego go do budowy drogi.

Badanie gruntu powinniśmy przeprowadzić zarówno przy nowych inwestycjach drogowych, jak i remoncie już istniejących dróg. Przed przeprowadzeniem prac geologicznych może być konieczne uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi.

Koszty przeprowadzonych badań gruntu są ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Nasz zakład usług geologiczno-geotechnicznych od lat wykonuje badania gruntu pod budowę dróg. Wykonamy wszystkie niezbędne prace w terenie, przeprowadzimy odwierty (mogą być one wykonane zarówno metodami ręcznymi, jak i mechanicznymi) i sondowanie oraz przygotujemy niezbędną dokumentację geologiczno-inżynieryjną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego.

Wszystkich inwestorów, ceniących fachowość i doświadczenie, zapraszamy do skorzystania z usług Zakładu Usług Geologiczno-Geotechnicznych, prowadzonego przez Andrzeja Kadłubowskiego – eksperta, współpracującego z cenionymi fachowcami, którzy przykładają wagę do jakości dokumentacji.

Niezależnie od tego czy planujesz inwestycję drogową, budujesz dom czy planujesz postawienie centrum handlowego lub fabryki, powinieneś postawić na jakość i rzetelność. Zapraszamy do kontaktu z naszym zakładem, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i po uzyskaniu informacji wycenimy prowadzone prace

Badania gruntu pod budowę dróg