Author: pkt

Projekty prac geologicznych

Projekty prac geologicznych

Projekty prac geologicznych są dokumentami, określającymi cel oraz zasady prowadzenia robót geologicznych. Sporządza się je na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696), a inwestor przedstawia je w urzędzie miasta lub

Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu

Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu

Podstawą każdego budynku są właściwie wykonane fundamenty. Na nich opiera się cała konstrukcja domu. Nieprawidłowości mogą przejawiać się w pękających ścianach czy przeciekaniu fundamentów. Fundamenty dobiera się pod rodzaj gruntu na działce i typ budynku, jaki ma powstać. Odbiór robót fundamentowych odbywa się przez geologów, którzy sprawdzają zgodność fundamentów z projektem

Własna studnia głębinowa

Własna studnia głębinowa

Część osób, które posiadają domy jednorodzinne, myśli o wywierceniu własnej studni głębinowej. To bardzo dobry pomysł zwłaszcza w miejscach, w których często zdarzają się przerwy w dostawach wody. Aby to zrobić, warto przed rozpoczęciem prac zlecić profesjonalne badania gruntu. Dzięki nim dowiemy się, jakie grunty znajdują się na naszej

Badania gruntu przed budową domu

Badania gruntu przed budową domu

Osoby, które kupiły działkę i planują na niej budowę swojego nowego domu, często zastanawiają się, czy warto zlecić wykonanie badań gruntu przed zamówieniem projektu. To zdecydowanie dobry pomysł. Szukanie oszczędności na badaniach geologicznych może skutkować późniejszymi ogromnymi wydatkami na zmianę projektu, a w najgorszym wypadku – na remont lub przebudowę