Author: pkt

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

W jakim celu bada się grunty pod inwestycje?

Przygotowanie się do budowy każdego obiektu niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia oznacza konieczność prowadzenia wielu prac związanych z opracowaniem jego koncepcji użytkowej, określaniem opłacalności, a także sprecyzowaniem parametrów technicznych oraz prognozowaniem poziomu możliwych kosztów. Równie ważne będzie jednak znalezienie właściwej lokalizacji oraz zweryfikowanie jej przydatności do założonych

Badania gruntu pod budowę dróg

Badania gruntu pod budowę dróg

Przystępując do budowy drogi, zgodnie z przepisami wynikającymi z zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz zalecaniami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, należy wykonać badanie podłoża gruntowego. Powinno się to odbyć przed rozpoczęciem inwestycji. Projektant drogi powinien określić zakres badań do danej inwestycji, w oparciu o obowiązujące normy. Badanie gruntu należy

Jak określić wskaźnik zagęszczenia gruntu?

Jak określić wskaźnik zagęszczenia gruntu?

Wszystkie obiekty budowlane muszą być w jakiś sposób posadowione na gruncie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielkich inwestycji drogowych czy usypywanych wałów przeciwpowodziowych. Ponieważ masa powstających budowli jest na ogół znaczna, jednym z bardziej istotnych parametrów, jakie trzeba wyznaczyć przy realizacji inwestycji jest nośność gruntu,

Zasady sporządzania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej pod obiekty handlowe oraz przemysłowe

Zasady sporządzania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej pod obiekty handlowe oraz przemysłowe

Wznoszenie obiektów budowlanych zawsze wymaga odpowiedniego ich posadowienia i związania z gruntem w taki sposób, by wszystkie obciążenia były przenoszone prawidłowo, a cały obiekt zachowywał swoją stabilność. Dobór właściwego rodzaju fundamentowania, zaplanowania wszystkich niezbędnych instalacji czy prac związanych z zagęszczaniem gruntu są uwarunkowane dobrym zbadaniem podłoża i określeniem

Projekty prac geologicznych

Projekty prac geologicznych

Projekty prac geologicznych są dokumentami, określającymi cel oraz zasady prowadzenia robót geologicznych. Sporządza się je na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 288 poz. 1696), a inwestor przedstawia

Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu

Odbiór robót fundamentowych przez geologa jest niezbędny podczas prac budowlanych. Badanie musi być przeprowadzone zgodnie z założeniami pierwotnego projektu

Podstawą każdego budynku są właściwie wykonane fundamenty. Na nich opiera się cała konstrukcja domu. Nieprawidłowości mogą przejawiać się w pękających ścianach czy przeciekaniu fundamentów. Fundamenty dobiera się pod rodzaj gruntu na działce i typ budynku, jaki ma powstać. Odbiór robót fundamentowych odbywa się przez geologów, którzy sprawdzają zgodność

Własna studnia głębinowa

Własna studnia głębinowa

Część osób, które posiadają domy jednorodzinne, myśli o wywierceniu własnej studni głębinowej. To bardzo dobry pomysł zwłaszcza w miejscach, w których często zdarzają się przerwy w dostawach wody. Aby to zrobić, warto przed rozpoczęciem prac zlecić profesjonalne badania gruntu. Dzięki nim dowiemy się, jakie grunty znajdują się na naszej

Badania gruntu przed budową domu

Badania gruntu przed budową domu

Osoby, które kupiły działkę i planują na niej budowę swojego nowego domu, często zastanawiają się, czy warto zlecić wykonanie badań gruntu przed zamówieniem projektu. To zdecydowanie dobry pomysł. Szukanie oszczędności na badaniach geologicznych może skutkować późniejszymi ogromnymi wydatkami na zmianę projektu, a w najgorszym wypadku – na remont lub przebudowę